Hur gör jag uppehåll på min tidning?

För att kunna registrera ett uppehåll på din papperstidning loggar du in på Mitt GP eller ringer in till vår Självservice på telefon 031–80 47 05.

Uppehåll via Mitt GP:
Väl inne under fliken ”Uppehåll” så väljer du hur länge du vill ha uppehållet genom att fylla i datum under ”Fr o m” och under ”Åter” och klickar sedan på ”Lägg in uppehåll” för att spara uppehållet.

Uppehåll via Självservice i telefon:
När du ringt in på 031–80 47 05 anger du ditt prenumerationsnummer alt. telefonnummer (inklusive riktnummer) och avslutar med ”#”. 
Därefter bekräftar du att uppgifterna stämmer genom att trycka ”1”, annars trycker du ”2”. 
Du får nu tre alternativ, du väljer ”Uppehåll” genom att trycka ”2”. 
För att nu registrera uppehållet, ange vilket datum som det skall gälla ifrån med sex siffror (År/Månad/Dag, exempelvis 190120) och avsluta med ”#”. 
Registrera sedan vilket datum som tidningen skall starta ifrån igen med sex siffror (År/Månad/Dag, exempelvis 190225) och avsluta med ”#”. 
Du får sedan bekräfta om registreringen av uppehållet är korrekt genom att trycka ”1”, annars trycker du ”2”. 

Observera att du endast kan lägga uppehåll om du har en papperstidning.
Göteborgs-Posten Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.